ATOS – programski paket

3D digitalizacija i skeniranje kompletne geometrije sustavom ATOS

ATOS Professional je pouzdano programsko rješenje koje upravlja sa ATOS 3D Digitalizatorom i pruža precizne podatke o 3D obliku površine.

ATOS Professional je i baza znanja – vodi operatora kroz kompletan postupak skeniranja i aktivno pomaže kod uspostavljanja novih mjernih zadaća.

 • Pomaže u odabiru parametara skeniranja u ovisnosti o mjernoj zadaći
 • Optimizira vrijeme potrebno za mjerenje i inspekciju
 • Minimizira mogućnost operatorove pogreške kroz pred-definirane predloške

Potpuna mjerna procedura u jednom programskom paketu

Programski paket ATOS Professional koristi se za upravljanje mjernom glavom, obradu 3D oblaka točaka i uređivanje i post-procesiranje izmjerenih podataka. Jednostavno grafičko sučelje pomaže u obradi današnjih zahtjevnih zadaća u kontroli kvalitete, proizvodnim procesima i povratnom inženjerstvu. Osnovne funkcije programskog paketa ATOS Professional uključuju: upravljanje mjernom jedinicom, izradu i uređivanje poligonizirane mreže, izradu presjeka, razdjelnih linija u auto industriji (eng. character line) i izradu geometrijskih primitiva. Za potrebe kontrole kvalitete i analize rezultata alati kao CAD data import omogućuju; uvoz mjernih planova; preklapanje; izradu devijacijskih analiza za kompletni oblik; analizu devijacija oblika po presjecima; analizu devijacija u pojedinim točkama; virtualnu pomičnu mjerku, kontrolu kuteva i promjera; izradu izvještaja..

Izdvojene karakteristike:

3D Skeniranje kompletne površine
ATOS Professional i ATOS 3D skeneri dizajnirani su da rade usklađeno tako da su 3D podaci na raspolaganju odmah nakon projiciranja svjetlosnog uzorka.
Zasebni skenovi se automatski povezuju u jedan korištenjem pouzdanih procedura baziranih na kombinaciji referentnih točaka i preklapanja površina.

Samokontrolirajući sustav
ATOS je samokontrolirajući mjerni sustav koji kod svako mjerenja provjerava status kalibracije, točnost transformacije, promjene osvjetljenosti okoliša i pomak mjernog objekta.
To ATOS čini industrijskim mjernim rješenjem koje je idealno za primjenu u industrijskim proizvodnim okruženjima.


Visoko kvalitetna 3D mreža podataka
Uspješna i isplativa obrada podataka izravno ovisi o kvaliteti 3D mreže koja opisuje geometriju površine.
ATOS Professional koristi jedinstvene algoritme koji omogućuju najveću kvalitetu 3D mreže i minimizaciju količine podataka uz zadržavanje informacija o finim detaljima.


Brza Inspekcija: obrada u realnom vremenu
ATOS Professional sadrži modul za brzu inspekciju, omogućuje analizu 3D površinskih devijacija i inspekcijskih elemenata u realnom vremenu odmah nakon svakog pojedinog skena. Inspekcijski podaci se kontinuirano računaju i prikazuju na temelju kompletnog unaprijed uvezenog ili ručno napravljenoga mjernog plana.


Dinamičko referenciranje
Zbog mogućnosti dinamičkog referenciranja sustava ATOS, objekt mjerenja ili mjerna glava mogu se jednostavno i slobodno pomicati. Fleksibilno planiranje mjerenja moguće je jer mjerna glava i objekt ne moraju biti relativno fiksirani. Upravljanje je jednostavno i brzo jer su i senzor i mjereni volumen uvjek vidljivi na ekranu.


Potpuni inspekcijski paket
ATOS Professional sadrži sve karakteristike paketa GOM Inspect Professional što ga čini potpunim, pouzdanim, parametarskim, sljedivim mjernim i inspekcijskim paketom za dimenzionalnu analizu ATOS 3D rezultata.


Optički praćeno mjerno ticalo
GOM Mjerno Ticalo, kao dodatak ATOS 3D digitalizatorima, kombinira snagu optičkih i 3D kontaktnih mjerenja. Omogućuje brza mjerenja, čak i u točkama koje je inače teško izmjeriti, izravnu usporedbu prema CAD geometriji, mjerenje primitiva, brza mjerenja individualnih točaka i poklapanje u realnom vremenu.

Virtualna mjerna soba

Potpuno integrirano rješenje

Virtualna mjerna soba (eng. Virtual Measuring Room – VMR) je virtualna ali i potpuno funkcionalni prikaz mjernog sustava i objekta mjerenja.

Virtualna mjerna soba je potpuno integrirano rješenje za kompletnu reprodukciju automatiziranog mjernog procesnog lanca unutar jednog programskog paketa. Omogućuje:

 • Offline programiranje
 • Online programiranje
 • Digitalizaciju podataka
 • Obradu 3D podataka
 • Inspekciju
 • Izradu mjernih izvještaja

Vizualno vođeno učenja

Virtualna mjerna soba vodi korisnike sigurno kroz mjerni i inspekcijski proces:

 • Vođeno učenje skraćuje vrijeme potrebno za implementaciju i inspekciju
 • Pojednostavnjena mjerna procedura
 • Visoka pouzdanost procesa i kraće vrijeme planiranja za nove mjerne objekte
 • Brže online i offline učenje sa istim alatom
 • Kontrola kolizije za veću sigurnost sustava; pomaci robota su optimizirani prije stvarnog pomaka robota

Upravljanje inspekcijom

Virtualna mjerena soba podržava industrijske integracije automatskih stanica za kontrolu kvalitete s ujednačenim tijekovima rada istovremeno čak i za više odjela i lokacija.

U sprezi sa parametarskom i sljedivom inspekcijskom procedurom GOM Inspect Professional otvara put ka centraliziranom upravljanju ispekcijom.

 
 
 
Saznajte više o sustavu ATOS – brzi izbornik

[si-contact-form form='2']